معنی کلمه دباغ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دباغ . [ دِ ] (ع اِ) آنچه بدان پوست پیرایند. (منتهی الارب ). دِبغ. (منتهی الارب ).