معنی کلمه لرینی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لرینی . [ ل َ ] (اِخ ) دهی از دهستان حومه ٔ بخش مرکزی شهرستان شاه آباد، واقع در نه هزارگزی شمال خاوری شاه آبادو چهارهزارگزی باختر شوسه ٔ شاه آباد به کرمانشاه . کوهستانی . سردسیر. دارای 485 تن سکنه . شیعه کردی و فارسی زبان . آب آن از چاه و چشمه . محصول آن غلات دیم و لبنیات . شغل اهالی زراعت و گله داری و اکثر در زمستان به ناحیه ٔ گرمسیر سرپل ذهاب میروند. این ده را لرینی دستکی نیز گویند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).