معنی کلمه لریکه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لریکه . [ ل ُ ک ِ ] (اِخ ) لوپر ژان نیکلا. از آباء یسوعیین و مورخ فرانسوی . مولد اپرنی . (1845-1767 م .).