معنی کلمه کانی سفید در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کانی سفید. [ س َ / س ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان روانسه ٔ شهرستان سنندج واقع در 14هزارگزی جنوب باختری روانسه در کنار راه فرعی سنجابی به جوانرود. ناحیه ای است واقع در دشت ، سردسیر و دارای 150 تن سکنه . از رودخانه ٔ دولت آباد مشروب میشود. محصولاتش غلات دیم و لبنیات است و اهالی به کشاورزی و گله داری گذران میکنند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 5).