معنی کلمه مناواة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مناواة. [م ُ ] (ع مص ) دشمنی کردن با هم . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به مدخل قبل شود.