معنی کلمه اروبی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اروبی . [ اُ ] (اِخ ) اروپ . اروپا. یکی از سه قسم آبادانی شمال نزد قدما. (از حدود العالم ). رجوع به اروپا شود.