معنی کلمه هزارکانیان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هزارکانیان . [ هََ ] (اِخ ) دهی است از بخش دیوان دره ٔ شهرستان سنندج ، دارای 200 تن سکنه . آب آن از رودخانه ٔ قزل اوزن و چشمه و محصول آن غله ، توتون ، عسل و لبنیات است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 5).