معنی کلمه سبزدایه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سبزدایه . [ س َ ی َ / ی ِ ] (ص مرکب ) بنفش . (اشتینگاس ).