معنی کلمه یوحنا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یوحنا. [ ح َن ْ نا ] (اِخ ) ابن یوسف ، مکنی به ابوعمر. از ناقلان و مترجمان قرون اولیه ٔ هجری بود و از جمله ٔ ترجمه های او کتاب «آداب الصبیان » افلاطون بود. (از تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی تألیف صفا صص 89-90).