معنی کلمه ارن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ارن . [ اِ رَ ] (اِخ ) نام قدیم ایرلاند.