معنی کلمه یوبان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یوبان . (ص ) امیدوار. یوبه . بویه . رجوع به بویه شود.