معنی کلمه قبین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قبین . [ ق َ ] (ع ص ) شتابی کننده در امور خود. تیزرو. (منتهی الارب ).