معنی کلمه ممون در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ممون . [ م َ ] (ع ص ) کفایت کرده . (از شرح قاموس ). کفایت کرده شده و انفاق شده بر او. (از اقرب الموارد).