معنی کلمه ممولا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ممولا. [ م َ م ُ ] (اِ) صعوه . دم جنبانک . (ناظم الاطباء). به هندی اسم صفراغون است . رجوع به صفراغون شود.