معنی کلمه مملول در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مملول . [ م َ ] (ع ص ) کوماج و گوشت در خاکستر پخته . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از ناظم الاطباء). ملیل . (یادداشت مرحوم دهخدا).