معنی کلمه غصه ناک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غصه ناک . [ غ ُص ْ ص َ / ص ِ ] (ص مرکب ) غمناک و پرملال . (ناظم الاطباء).

خشمناک . (ناظم الاطباء). رجوع به غصه شود.