معنی کلمه سبز منظره در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سبز منظره . [ س َ م َ ظَ رَ / رِ ] (اِمرکب ) کنایه از آسمان . (ناظم الاطباء) (استینگاس ).