معنی کلمه ربیع کابلی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ربیع کابلی . [ رَع ِب ُ ] (اِخ ) ملا محمد عالم شاعر که در نگارستان سخن او را ربیعی خوانده و در روز روشن از او یادی شده واز اشعار وی نیز آمده است . (از الذریعة ج 9 قسم 2).