معنی کلمه ربیع در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ربیع. [ رُ ب َ ] (اِخ ) قبیله ای از تمیم از عدنانی . (از معجم قبایل العرب ج 3).