معنی کلمه ناکس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ناکس . (اِخ ) جان . کشیش و مصلح دینی و مورخ بزرگ اسکاتلندی است . وی طرفدار تجدد مذهبی بود و او را با کالون مباحثاتی بوده است . تولد وی در حدود 1505 م . و وفاتش به سال 1572 بوده است .