معنی کلمه یهویاقم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یهویاقم . [ ] (اِخ ) رئیس قوم یهود که بختنصر با قومش وی را اسیر کرد و به بابل آورد و بعد به وسیله ٔ آمل مردوک پادشاه بابل (560-552 ق .م .) آزاد شد. (از کرد و پیوستگی نژادی و تاریخی او ص 83). و رجوع به ایران باستان ج 1 ص 192 شود.