معنی کلمه خاوی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خاوی . (ع ص ) خوشمزه ، لذیذ. (ناظم الاطباء).

غیر مسکون . خراب . ویران .

بروی افتاده . (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از المنجد) (از تاج العروس ).

خالی . تهی . منه : خاوی البطن ؛ شکم خالی . خاوی الوفاض ؛ کیسه ٔ تهی . (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از تاج العروس ) (از منتهی الارب ).