معنی کلمه داین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
داین . [ ی ِ ] (اِخ ) دهی جز دهستان فراهان پائین بخش فرمهین شهرستان اراک . در 34 هزارگزی جنوب باختر فرمهین . راه نیمه شوسه به اراک دارد با 501 سکنه . آب آن قنات . محصول آنجا غلات و بنشن و انگور. شغل اهالی زراعت و قالی بافی است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2).