معنی کلمه یازدن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یازدن . [ زِ دَ ] (مص ) مخفف یازیدن . (برهان ). رجوع به یازیدن شود.