معنی کلمه صاحب داد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صاحب داد. [ ح ِ ] (اِخ ) دهی از دهستان پائین جام بخش تربت جام شهرستان مشهد، در 25000 گزی جنوب خاوری تربت جام ، سر راه مالروعمومی تربت جام به قلعه حمام . جلگه ، معتدل و سکنه 272 تن شیعه و حنفی (؟) فارسی زبان ، آب آن از قنات و محصول آن غلات ، پنبه ، تریاک و شغل زراعت ، مالداری است .راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 9).