معنی کلمه صعاب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صعاب . [ ص ِ ] (اِخ ) کوهی است میان یمامه و بحرین . (معجم البلدان ) (منتهی الارب ).