معنی کلمه ناکردکار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ناکردکار. [ ک َ ] (ص مرکب ) آنکه بر حقیقت هیچ کار آگاه نباشد. (ناظم الاطباء). رجوع به ناکرده کار شود.