معنی کلمه قبیبات در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قبیبات . [ ق ُب َ ] (اِخ ) آبی است مر بنی تغلب را. (منتهی الارب ).