معنی کلمه صطل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صطل . [ ص َ ] (ع مص ) محظوظ کردن .

محظوظ کردن از جهت تحسین . (دزی ج 1 ص 832).

(اِ) سطل . (دزی ج 1 ص 832).