معنی کلمه کامیان پائین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کامیان پائین . (اِخ ) دهی است از دهستان جاپلق بخش الیگودرز شهرستان بروجرد واقع در 42هزارگزی شمال باختری الیگودرز و 18هزارگزی باختر راه شاه زند به ازنا. ناحیه ای است واقع در جلگه و گرمسیر که دارای 55 تن سکنه است . از قنات و چاه مشروب میشود. محصول عمده اش غله است . اهالی به کشاورزی گذران میکنند. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 6).