معنی کلمه ورکی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ورکی . [ وَ / وِ کا ] (ع اِ)اصل خبر. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد) (آنندراج ).