معنی کلمه ثبان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثبان . [ ث ُب ْ با ] (اِخ ) از اعلام مردان عرب از جمله پدر سعیدبن ثبان و او محدث است .