معنی کلمه ورکش در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ورکش . [ وَ ک َ ] (اِخ ) دهی جزو دهستان وسط بخش طالقان شهرستان تهران . در 5 هزارگزی راه عمومی واقع است . کوهستانی و سردسیری و سکنه ٔ آن 405 تن است . آب آن از چشمه سار و رود محلی تأمین می شود. محصول آنجا غلات دیمی ، آبی ، عسل ، لبنیات و شغل اهالی زراعت ، گله داری ، گلیم و کرباس بافی است . مزرعه ٔ خولی زرد جزء این ده است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).