معنی کلمه مبسار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مبسار. [ م ِ ] (ع ص ) خرمایی که بسرآن رسیده نگردد. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). خرمابنی که میوه ٔ آن رطب نگردد. (از ذیل اقرب الموارد).