معنی کلمه صریف در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صریف . [ ص َ ] (اِخ ) موضعی است از نباج بر ده میلی آن و آن بلده ای است بنی اسیدبن عمروبن تمیم را بر سر راه و مرتفع است و بدانجا نخلی است . (معجم البلدان ) (منتهی الارب ).