معنی کلمه ملیح گوی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ملیح گوی . [ م َ ] (نف مرکب ) آنکه گفتار وی مطبوع و خوش آیند باشد. (ناظم الاطباء).