معنی کلمه قبوح در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قبوح . [ ق َ ] (ع ص ) زشت و زبون . (آنندراج ).