معنی کلمه یازجی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یازجی . [ زِ ] (اِخ ) حبیب بن ناصیف (1833-1870). پسر بزرگ ناصیف مذکور و عالم به زبانهای فرانسوی و ایتالیائی و یونانی و انگلیسی و ترکی . وی مترجمی زبردست بود. (از معجم المطبوعات ج 2 ستون 1931).