معنی کلمه دایدار بالا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دایدار بالا. [ رِ ] (اِخ ) دهی از دهستان قشلاقات افشار بخش قیدار شهرستان زنجان در 48هزارگزی باختر قیدار و 36هزارگزی راه مالرو عمومی . آب آن از قزل اوزن محصول آنجا غلات شغل اهالی زراعت و گله داری و گلیم و جاجیم بافی و راه آن مالروست . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2).