معنی کلمه طفن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طفن . [طَ ] (ع اِ) مرگ .

بند. (منتهی الارب ) (منتخب اللغات ).

زندان . (منتهی الارب ).