معنی کلمه سبراة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سبراة. [ س ِ ] (اِخ ) نام آبی است متعلق به تیم الرباب . در ابتدا آن چاه عادیة است که به سبر موسوم است . (معجم البلدان ).