معنی کلمه ینیجه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ینیجه . [ ی ِ ج َ ] (اِخ ) نام قصبه ٔ مرکز ناحیه ٔ ینیجه است در سنجاق کوملجنه از ولایت ادرنه و 2600 تن سکنه دارد. (از قاموس الاعلام ترکی ).