معنی کلمه ملهوج در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ملهوج . [ م ُ ل َ وَ] (ع ص ) آن گوشت که نیک پخته نبود. (مهذب الاسماء) (از آنندراج ) (از اقرب الموارد).

نااستوار: حدیث ملهوج و رأی ملهوج . (از اقرب الموارد). مبتذل (مثل ، شعر، کلام ) (یادداشت به خط مرحوم دهخدا).