معنی کلمه ورقاوی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ورقاوی . [ وَ وی ی ] (ع ص نسبی ) منسوب است به ورقاء. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب ). رجوع به ورقاء شود.