معنی کلمه فرداجی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فرداجی . [ ف َ ] (اِخ ) محمدبن برکةبن الفرداج الحلبی القنسری الفرداجی ، مکنی به ابوبکر. از احمدبن هاشم انطاکی روایت کند و از وی ابوبکربن المقری روایت دارد. (لباب الانساب ).