معنی کلمه ثبازریطوس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثبازریطوس . [ ] (معرب ، اِ) معجونی است که در دردهای هائجه سود دارد.