معنی کلمه صروم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صروم . [ ص َ ] (ع ص ) تیغ برّان .

مردتوانا.

ناقه که وارد حوض نشود تا که خالی نگردد.

نیک برنده . (منتهی الارب ).