معنی کلمه حاجی خلیل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حاجی خلیل .[ خ َ ] (اِخ ) نام محلی است در شمال غربی ارمینیه .