معنی کلمه ارذلین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ارذلین . [ اَ ذَ ] (ع ص ، اِ) ج ِ ارذل . زبون تران . ناکسان .