معنی کلمه صروع در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صروع . [ ص َ ] (ع ص ) نیک کشتی گیر. (منتهی الارب ). نیک اندازنده مردم را. ج ، صُرُع . (منتهی الارب ).